Skip to main content

GeoTask

Automatické plánování a řízení pro efektivní práci v terénu

Pokud má Vaše společnost mnoho terénních pracovníků, pravděpodobně čelíte výzvě, jak efektivně spravovat jednotlivé úkoly. GeoTask Vám pomůže efektivně přiřadit úkoly, vypočítat nejoptimálnější trasy a sledovat Vaše pracovníky v reálném čase. Díky tomu můžete zlepšit efektivitu obchodních procesů a kvalitu zákaznických služeb.

Utility

Telekomunikace, vodovody a kanalizace, dálkové vytápění, energetika, ropa a plyn

Doprava a logistika

Dopravní společnosti, kurýrní společnosti, rozvoz jídla

Veřejný sektor

Hasiči, policie, městská policie

Služby a ostatní

Opraváři, instalatéři, bankomaty, úklidové společnosti, realitní kanceláře, obchodní zástupci

Jak může GeoTask zlepšit vaše podnikání?

Plánování a řízení úkolů pro terénní pracovníky

Přiřazování úkolů na základě:

 • Dovedností a povolení zaměstnanců vykonávat dané úlohy
 • Časové dostupnosti zaměstnanců
 • Umístění úlohy
 • Termínu uzávěrky

Proces plánování bude co nejvíce automatizovaný. Předělení pravidelných úkolů nebude vyžadovat pomoc dispečera.

Vyšší spokojenost zákazníků

Zlepšení kvality zákaznických služeb:

 • Kratší doba čekání na naplánovanou schůzku
 • Méně zmeškaných a neúspěšných schůzek
 • Dodržování termínů
 • Oznámení o předpokládané době příjezdu technika

Zvýšení efektivity v terénu

Zvýšení efektivity v terénu vyplývající z:

 • Kratší doba dojezdu terénních pracovníků
 • Přímá komunikace mezi terénními pracovníky a dispečery prostřednictvím mobilní aplikace
 • Dokumentace úkolu digitálně
 • Úkoly přiřazené jen těm terénním pracovníkům, které mají dovednosti potřebné k jejich dokončení

Snížení provozních nákladů

Optimalizace úkolů, tras a terénních prací snižuje provozní náklady na:

 • Palivo: efektivnější a rychlejší trasy (odhad provozu)
 • Zaměstnance: optimální dispečink a sledování práce v reálném čase sníží přesčasy a zefektivní práci dispečerů
 • Regionální distribuční centra: automatické přidělování úkolů umožní dispečerovi řídit více terénních pracovníků. Technici již nemusí být vázáni na konkrétní oblast.

Zefektivnit úkoly až o 40 %
Snížit cestovní náklady až o 30 %
→ Zjednodušit správu zařízení a materiálu ve skladech

Novinky

100000

Tolik úkolů optimalizují každý měsíc naše systémy. Přidejte se ještě dnes!