Skip to main content

GeoTask v laboratoři – jak J.S. Hamilton zlepšil proces odběru vzorků

By 1 července, 202012 ledna, 2021Mobilní, Řízení lidských zdrojů
22-2020-06-19-hamilton-geotask

S hrdostí oznamujeme, že J.S. Hamilton Poland – akreditovaná výzkumná laboratoř – používá od září loňského roku GeoTask, náš nástroj pro správu terénních služeb. J.S. Hamilton se specializuje na laboratorní analýzy potravin, domácí chemie, farmacie, obalového a průmyslového zboží, paliv a environmentálních vzorků (voda, kanalizace, odpady, půda). GeoTask podporuje proces vzorkování, označování a doručování výsledků k zákazníkovi.

Výzvy:

Zaměstnanci Hamiltonu odebírají v průměru několik tisíc vzorků každý měsíc. Každý vzorek musí být testován krátce po zaregistrování a doručení do laboratoře – čas je zde rozhodující. Navíc jsou úkony obvykle geograficky rozptýleny. Procesy vzorkování a dodávání musí být dokonale naplánovány a organizovány – není zde prostor pro chyby nebo zpoždění.

Výsledky:

Naše spolupráce začala již v květnu 2019. Odborníci ze společnosti Globema důkladně analyzovali potřeby v J.S. Hamilton a přizpůsobili GeoTask tak, aby zvládl jejich specifické úkoly a správně přiřadil potřebné materiály pro vzorkování. Takto GeoTask podporuje celý proces:

  • Systém zahrnuje registraci poptávky od koncových zákazníků.
  • Zajišťuje návštěvy / schůzky v místech vzorkování během fáze oznámení – takže je optimálně využívána dostupnost zaměstnanců.
  • Automaticky určuje materiály a kontejnery potřebné pro vzorkování ve fázi oznámení – šetří čas dispečerům / pracovníkům zákaznického servisu.

Po několika měsících testování začal J.S. Hamilton používat GeoTask ke správě celého procesu vzorkování potravin a prostředí pro testování. Nyní jej používá několik desítek terénních pracovníků.

Jaké je to s ním pracovat?

GeoTask umožňuje zahrnutí všech klíčových obchodních procesů do jednoho systému. Je ideální pro podporu plánování a správy vzorkování. Poskytuje pracovníkům v terénu pohodlnou mobilní aplikaci, která obsahuje plány a umožňuje jim zaregistrovat svůj pracovní postup. Systém poskytuje manažerům společnosti kompletní informace o efektivitě a nákladech na vzorkování. GeoTask zajišťuje trvalé řízení procesů v terénu, což vede ke zlepšování služeb zákazníkům a jejich spokojenosti. Zaměstnanci společnosti Globema jsou výjimečně kvalifikovaní a prokázali své implementační schopnosti, rozsáhlé znalosti v oboru a analytické dovednosti obchodních procesů.