Skip to main content

Systémy FSM – jaké výhody přinášejí vašim zaměstnancům, zákazníkům a vašemu podnikání

By 12 ledna, 202416 ledna, 2024Mobilní, Řízení lidských zdrojů, Služby
01_fsm-systemy

Systémy typu Field Service Management (FSM, řízení práce v terénu) pomáhají efektivně řídit práci a zaměstnance v terénu, podporují přípravu optimálních tras, usnadňují správu zásob, vykazování práce a komunikaci se zákazníky.

Svým přímým uživatelům – dispečerům plánujícím práci, mobilním pracovníkům a řidičům – nabízejí řadu výhod. V širším měřítku jsou největšími příjemci společnosti, které se rozhodnou zavést FSM, ať už působí v modelu B2C a mají přímý kontakt s jednotlivými zákazníky, nebo B2B a působí jako dodavatelé nebo subdodavatelé jiných společností. Z využívání FSM budou mít prospěch také zákazníci, kteří získají kvalitnější služby.

Podívejme se blíže na to, jaký přínos mají nástroje FSM, jako je GeoTask/GeoTraxx, díky svým komplexním vlastnostem a funkcím pro jednotlivé zúčastněné strany – zaměstnance, společnosti, zákazníky.

Která odvětví a oblasti budou mít ze systému pro řízení služeb v terénu největší prospěch?

Dodání a montáž nábytku

Veřejné služby
(energie, topení, plyn, voda a kanalizace)

Telekomunikace
(údržba sítě a zákaznický servis)

Zdravotnictví

Služby v domácnosti

Terénní výzkum

Údržbářské služby

Pojišťovnictví

Podpora prodeje

Dispečeři – efektivnější směrování a plánování práce a řízení provádění úkolů v reálném čase

Efektivní plánování úloh. Systémy pro řízení provozu v terénu pomáhají dispečerům efektivně přidělovat úkoly mobilním pracovníkům na základě jejich dostupnosti, požadovaných dovedností nebo vybavení, polohy (tj. blízkosti pracoviště) a řady dalších faktorů definovaných dispečerem, jako je očekávaný den nebo čas dodávky.
Optimálně uspořádané trasy. Systémy pro řízení provozu v terénu mohou vypočítat nejlepší dostupné trasy pro řidiče a mobilní pracovníky s ohledem na místo výkonu práce, vzdálenost a dobu jízdy. Mohou také zohlednit aktuální intenzitu dopravy. Pomáhají snižovat náklady na pohonné hmoty při cestách a celkové náklady na provoz vozidel.

Automatizace sestavování rozvrhů a tras pomáhá zkrátit proces na nezbytné minimum a také rychle reagovat na změny. Systém uspořádá nový jízdní řád s ohledem na nové podmínky během několika minut.

Zobrazení polohy zaměstnanců a průběhu práce v reálném čase. Dispečeři mohou sledovat polohu svých zaměstnanců (včetně kurýrů, servisních techniků, dodavatelů, prodejců atd.) v reálném čase. To jim umožňuje okamžitě reagovat na mimořádné události nebo neočekávané změny v rozvrhu.
Efektivnější služby zákazníkům. Dispečer může nastavit a upravit oznámení zasílaná zákazníkům automaticky formou SMS nebo e-mailu. Díky upozorněním např. na blížící se schůzku se téměř všechny schůzky podaří uskutečnit na první pokus, což výrazně zvyšuje efektivitu plnění úkolů.
03_fsm-ilustrace

Mobilní personál – snadná správa úkolů a vykazování práce již v terénu

Mobilní aplikace, kterou je systém FSM GeoTask vybaven, je pro zaměstnance v terénu klíčovým nástrojem, který poskytuje přístup ke komplexním informacím o zadaných úkolech. Tento uživatelsky přívětivý nástroj jim také umožňuje bez námahy spravovat úkoly a efektivně vykazovat jejich pracovní výkon.

Mobilní aplikace pro terénní pracovníky znamená:

Větší efektivita při plnění úkolů. Mobilní aplikace poskytuje členům terénní posádky podrobný plán práce, který je pečlivě navržen tak, aby splňoval požadavky na průběžné časy a zároveň minimalizoval dobu cestování a spotřebu paliva. Nástroj nabízí komplexní podrobnosti o každé zakázce, včetně kontaktních informací o zákazníkovi, což usnadňuje bezproblémovou komunikaci.

S využitím automatického optimalizačního enginu lze úkoly uspořádat do tras, což dále zvyšuje efektivitu logistického procesu a provádění prací.

Mobilní aplikace navíc zjednodušuje správu zařízení nebo materiálů, ať už jsou v držení mobilních pracovníků, umístěných u zákazníka nebo ve skladech. Tato funkce zefektivňuje řízení zásob a zvyšuje celkovou provozní efektivitu terénních posádek.

Snadnější komunikace. Díky mobilní aplikaci dostává pracovník v terénu okamžité informace o nových úkolech a jejich aktualizaci a dispečer v kanceláři má k dispozici informace o průběhu plnění úkolů pracovníka v terénu.
Navigace k umístění úlohy. Systémy FSM, jako je GeoTask, které jsou podporovány nejlepšími mapovými službami, umožňují nejen určit nejlepší dostupné trasy s přihlédnutím k aktuálnímu stavu silnic, ale také postupně vést řidiče do cíle.
Přístup k úplné historii zákazníků. Z mobilní aplikace mají mobilní pracovníci přístup k úplné historii prací provedených pro daného zákazníka nebo lokalitu. To usnadňuje rychlý přehled o tom, jaké práce již byly provedeny. To zase usnadňuje efektivní provádění následných úkonů bez rizika, že se například technik bude marně pokoušet opravit zařízení, které by vzhledem k jeho historii mělo být vyměněno. Takto komplexní informace o provedené práci přispívají k rychlejšímu a efektivnějšímu plnění úkolů. To následně pomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu dokončení úkolu a zvyšuje celkovou kvalitu služeb, čímž se zvyšuje spokojenost zákazníků.
Pohodlné hlášení a fotodokumentace úkolů.

V mobilní aplikaci GeoTask můžete nahlásit splnění úkolu a tato informace se okamžitě zobrazí na panelu dispečera.
Aplikace také usnadňuje tvorbu fotodokumentace, což na jedné straně může urychlit vykazování plnění úkolů (odpadá nutnost zdlouhavých popisů týkajících se dodaného zboží nebo instalovaného zařízení), na druhé straně to může být solidní základ pro rychlé řešení reklamací zákazníků.

Sjednávání schůzek na místě.

Mobilní aplikace dostupná na GeoTask umožňuje naplánovat novou schůzku (v případě potřeby) již během aktuální návštěvy, a to v čase, který zákazníkovi vyhovuje – bez nutnosti kontaktovat centrum služeb zákazníkům.

04_fsm-ilustrace

Individuální zákazníci – vyšší kvalita služeb a úspora času

Z automatizace a lepší organizace práce ve firmě těží i jednotliví zákazníci, kteří mají k dispozici:

Transparentnost a kontrola. Samoobslužný portál umožňuje klientům plánovat a přesouvat termíny schůzek, čímž jim poskytuje určitou úroveň kontroly nad průběhem jejich objednávky a umožňuje jim snadno začlenit schůzky do jejich osobních plánů. O stavu své objednávky mohou dostávat oznámení prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
Rychlejší odezva. Systémy FSM, jako je GeoTask, umožňují firmám rychle a efektivně reagovat na požadavky zákazníků, což vede k rychlejšímu poskytování služeb a větší spokojenosti zákazníků. Díky nim mohou zákazníci rychle a bez problémů absolvovat opravu nebo výměnu zařízení, dodání nábytku apod.
Zlepšení kvality služeb. Mobilní personál vybavený přesnými informacemi o objednávce ji může vyřídit lépe a rychleji, což šetří čas zákazníků a zvyšuje jejich spokojenost se službami.
05_fsm-ilustrace

Systémy FSM pro podniky – efektivnější plnění úkolů, úspora nákladů, lepší strategické plánování

Automatizace řízení a směrování prací v terénu je především obrovským přínosem pro podnikatele, kteří mohou za stejnou dobu splnit více úkolů, aniž by museli najímat nové zaměstnance nebo rozšiřovat svůj vozový park.
Díky systémům FSM mohou provádět práci rychleji a poskytovat kvalitnější služby, což jim umožňuje získat konkurenční výhodu.

Jaké jsou přesně výhody systémů FSM pro podnikání?

Úspora nákladů. Systémy FSM hrají klíčovou roli při snižování nákladů prostřednictvím optimalizace tras, což vede ke snížení počtu ujetých kilometrů až o 30 %, snížení spotřeby paliva a zvýšení efektivity přidělování zdrojů. Kromě toho tyto systémy přispívají k podstatnému zkrácení doby plánování až o 80 % a současně zvyšují produktivitu dispečerů až čtyřnásobně.
Zvýšení produktivity. Díky lepšímu plánování a rozvrhování mohou společnosti naplánovat až o 40 % více úkolů, aniž by musely vynaložit náklady na najímání nových lidí a investice do většího vozového parku. To vše se promítá do nižších nákladů a vyšších zisků.
Rozhodnutí založená na datech. Systémy FSM poskytují cenné údaje a analýzy, které mohou společnosti využít k identifikaci trendů, zlepšení kvality služeb a přijímání informovanějších rozhodnutí. Systémy GeoTask umožňují na základě shromážděných informací automaticky generovat řadu reportů. Jako příklad uveďme, že takové reporty mohou být cenným nástrojem pro zefektivnění procesu fakturace se subdodavateli.
Snadné škálování. Spolu s rozvojem firmy lze systémy FSM, jako je GeoTask, snadno škálovat a rychle přizpůsobovat měnícímu se počtu zákazníků a zaměstnanců. Nehrozí, že by společnost musela vynaložit náklady na rozšíření nebo změnu systému, aby vyhovoval jejím rostoucím potřebám.
Rychlejší poskytování služeb GeoTask jsou řešení FSM, která lze snadno integrovat s jinými systémy a automatizovat tak procesy, na kterých se tyto systémy podílejí. Například integrace GeoTask se systémem CRM může urychlit vyřizování dodávek zboží, zatímco integrace FSM se systémem poskytování služeb telekomunikační společnosti umožňuje rychlejší poskytování služeb zákazníkům. To se následně projeví ve větší spokojenosti zákazníků.
06_geotask

Systémy pro řízení služeb v terénu, jako je GeoTask, přinášejí celou řadu výhod, od vyšší produktivity dispečerů a mobilních pracovníků až po vyšší spokojenost zákazníků a výrazné úspory nákladů pro společnosti. Tato řešení slouží jako nástroj pro zefektivnění provozu v terénu a nabízejí zásadní konkurenční výhodu, zejména v odvětvích, kde je kladen velký důraz na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků.

Neváhejte nás kontaktovat a prozkoumat další způsoby, jak mohou systémy pro práci v terénu a řízení zaměstnanců zvýšit efektivitu vašeho provozu.