O GeoTasku

Co je to Field Service Management?

Field Service Management (řízení služeb v terénu) systémy, pro správu služeb v terénu, jsou navrženy tak, aby efektivně spravovaly zaměstnance a zdroje v terénu a usnadňovaly plánování práce mimo kanceláře, například u klientů. Tyto systémy zlepšují kontrolu nad termíny, pracovní dobou a využitím zdrojů, včetně vozového parku. GeoTask jako systém FSM zlepšuje tok informací a komunikaci mezi pracovníky v terénu, dispečery, logistiky, pracovníky call centra a klienty. Zvyšuje provozní efektivitu, přidělování úkolů a sledování postupu prací a zároveň standardizuje časy dokončení různých úkolů v terénu

K čemu se GeoTask používá?

GeoTask podporuje plánovatele a dispečery tím, že jim pomáhá při úkolech, jako jsou:

 • Plánování & rozvrhování schůzek,
 • Optimalizace přidělování úkolů,
 • Dohled nad průběhem úkolů,
 • Výběr parametrů a dovedností pro jednotlivé úkoly.

Kromě toho poskytuje terénním pracovníkům nástroje pro:

 • Přístup k aktuálním seznamům úkolů & podrobnostem,
 • Registraci životního cyklu úkolu,
 • Oznámení,
 • Sktualizace poznámek a příloh,
 • Odesílání formulářů.

Obsahuje GeoTask mobilní aplikaci pro terénní pracovníky?

Ano, GeoTask nabízí mobilní aplikaci pro pracovníky terénních služeb, která je kompatibilní s operačním systémem Android.

Řízení zaměstnanců a zdrojů v terénu

Zahrnuje GeoTask trasy pro velká nákladní vozidla?

Ano, v aplikaci GeoTask můžete plánovat trasy s ohledem na silniční omezení, včetně těch, která se týkají velkých nákladních vozidel.

Jak GeoTask měří efektivitu zaměstnanců?

GeoTask poskytuje statistiky o splněných úkolech a pracovní době každého zaměstnance a umožňuje porovnávat jejich efektivitu pomocí modulu sestav.

Jak jsou úkoly rozděleny mezi zaměstnance?

GeoTask nabízí dvě možnosti přidělování úloh:

 • Minimalizace zdrojů – systém přiděluje co nejvíce úloh co nejmenšímu počtu vozidel
 • Rovnoměrné rozdělení úkolů mezi zaměstnance, zdroje, vozidla nebo týmy

Mezi faktory zohledňované v obou možnostech patří:

 • Priorita úkolů
 • Pracovní doba klienta a terénního pracovníka
 • Čas potřebný na dokončení úkolu a cesty
 • Požadované dovednosti
 • Kapacita vozidla

Jak GeoTask reaguje na změny v reálném čase?

GeoTask umožňuje v reálném čase upravovat naplánované trasy přepočítáním nebo úpravou úloh. Dispečeři mohou využívat optimalizační engine nebo provádět změny ručně. Lze také zavést automatické aktualizace podle nastavených opatření.

Je stanoven maximální počet aktivních uživatelů?

Ne, počet aktivních uživatelů není omezen.

Testování, nákup, instalace a licencování GeoTasku

Mohu si GeoTask vyzkoušet zdarma?

Ano, během, bezplatného ukázkového hovoru a po skončení schůzky můžete získat přístup ke službě GeoTask na měsíční placenou zkušební verzi.

Jaké jsou cenové modely GeoTasku?

Software jako služba (SaaS) se souhrnnou cenou licence.
on Premise s jednorázovou platbou za licenci a čtvrtletním poplatkem za údržbu systému pokrývajícím mapové služby.

Za jak dlouho mi GeoTask přinese výhody?

Pokud rozdělíte úkoly mezi více než 15 týmů, vozidel nebo terénních pracovníků a každý z nich provede více než 10 úkolů, může GeoTask během prvního měsíce přinést přínosy převyšující jeho náklady. Podrobnosti závisí na vašem licenčním modelu. Prozkoumejte naši stránku s případovými studiemi, kde se dozvíte více o výhodách systému Field Service Management.

Mohu si zakoupit verzi pro instalaci?

Ano, GeoTask lze nainstalovat na externí servery.

Jaká je minimální doba trvání smlouvy o předplatném?

Naše smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Integrace a přizpůsobení

Je GeoTask kompatibilní s lokálními CRM systémy?

Ano, GeoTask obsahuje rozhraní REST API umožňující automatické načítání úkolů z externích systémů CRM a zpětnou vazbu o dokončení úkolů.

Je GeoTask kompatibilní s místními skladovými systémy?

GeoTask lze integrovat se skladovými systémy pro přípravu harmonogramu dodávek a stanovení objednávky nakládky. Kontaktujte nás a prozkoumejte možnosti integrace.

Můžete přizpůsobit GeoTask našim konkrétním potřebám?

Rozhodně. Kromě hotového řešení můžeme přizpůsobit funkce vašim jedinečným požadavkům. Doporučujeme začít se základní verzí a přidávat funkce podle potřeby. Více se o tom dočtete v naší e-knize “Systém pro řízení zaměstnanců v terénu. Efektivní implementace.” [EN].