Dispečerská aplikace

Dispečeři mohou snadno spravovat úkoly a sledovat postup práce. Aktuální pozice zaměstnance a stav úkolu jsou vizualizovány s výraznou ikonou a barvou na mapě.

Seznamte se s funkcemi dispečerské aplikace

Aplikace pro terénní pracovníky

Terénní pracovníci mají přístup k aktuálnímu seznamu úkolů. Každý z úkolů poskytuje informace popisující práci, která musí být vykonána. Aktualizace stavu úkolu v mobilní aplikaci je okamžitě viditelná v dispečerské aplikaci.

Seznamte se s funkcemi aplikace pro terénní pracovníky

Podpora dispečera

Plánování úkolů

Funkce GeoTask umožňují dispečerům přidávat úkoly, nastavovat termíny a sledovat postup práce. Přiřazování úkolů pracovníkům lze provádět ve dvou režimech: manuální nebo automatický.

Plánování schůzek

Aplikace zobrazuje dostupné časové úseky, což usnadňuje plánování schůzek s klienty.

3.0_dashboard
planowany-termin-dostawy

Optimalizace úkolů

Při automatické optimalizaci si může dispečer vybrat mezi 2 možnostmi: „minimální využití prostředků“ nebo „rovnoměrné využití prostředků“. Optimalizace je založena na dostupnosti prostředků, místa výkonu úkolu a plánovaného času dokončení.

Dohled nad postupem prací

Dispečer může vidět aktuální polohu terénního pracovníka zobrazenou v mapě Google. Zároveň může vidět i jeho status (online/offline/na cestě/pracuje). V závislosti na typu úkolu jsou úkoly rozlišovány různými ikonami na mapě. Jejich barva se mění na základě postupu prací.

3.5_optimization

Kvantitativní atributy

Úkoly mohou být přiřazeny technikovi / vozidlu na základě kvantitativních atributů. V části s podrobnostmi o úkolu definujeme hodnoty a poté identifikujeme funkce zaměstnance nebo vozidla, které splňují požadavky úkolu

Dovednosti a kvalifikace

Každý úkol je specifikován dovednostmi a kvalifikací nezbytnými k jeho dokončení. Profil každého terénního pracovníka obsahuje seznam jeho jednotlivých kompetencí. Úkoly se přiřazují, když dovednosti potřebné k jejich splnění odpovídají dovednostem uvedeným v profilu terénního pracovníka.

parametry-ilościowe
skills

Podpora terénního pracovníka

Seznam aktuálních úkolů

Úkoly jsou zobrazené v seznamu. Každá změna nebo aktualizace v jejich stavu se zobrazí jako upozornění na mobilním zařízení.

4_future_task

Podrobnosti úkolu

Když mobilní pracovník vybere úkol, může si přečíst podrobnosti, jako například adresu, plánovaný čas dokončení, kontaktní informace nebo může shlédnout přílohy.

14_basket

Životní cyklus úkolu

Práce v terénu se registruje jako změna stavu úkolu a je odeslán prostřednictvím mobilní aplikace. Aplikace také zaznamená čas, kdy byla změna vykonána.

Screenshot_20190827-142717_GeoTask
Screenshot_20190827-142722_GeoTask
Screenshot_20190827-142728_GeoTask
Screenshot_20190827-142732_GeoTask

Upozornění

Nové úkoly a změny stavu se zobrazí v upozorněních na mobilním zařízení.

4_notifications

Poznámky a přílohy

Vytváření textových poznámek a fotografií usnadňuje reportovaní.

8_attachement

Formuláře

Úkoly mohou vyžadovat od mobilního pracovníka vyplnění formuláře ještě před změnou stavu na „dokončený“. Tyto formuláře mohou být vytvořeny v dispečerské aplikaci. Data jsou prvně sbíraná na mobilní zařízení a pak odesílaná do dispečerské aplikace.

Pohled dispečera
7.6_form_template
Pohled terénního pracovníka
9_form

Geotask – další funkce

Šablony úkolů

Opakující se úkoly

Rozdělení do regionů

Konfigurovatelné formuláře

Aplikace – Cloud nebo On-Premise

Přidávání příloh

Integrace přes REST API

Rezervace schůzek

Aktuální doprava Google

Import klientských záznamů

Úkoly importované ze souboru

Reportování